Pilipino : Isang Depinisyon ni Ponciano Pineda Labels: Sabayang Pagbigkas Sino... from Huan P Daubeqj
Noozly, Social News since 2009
Top Searches
Movies
Sports
Video Games
Bands
Search

Back to Isa Antas News
Comments

"Pilipino : Isang Depinisyon ni Ponciano Pineda Labels: Sabayang Pagbigkas Sino..."

Comments


Pilipino : Isang Depinisyon
ni Ponciano Pineda
Labels: Sabayang Pagbigkas


Sino ka? sino siya? ano ako? ano tayo?
sabi nila'y Pilipino

ugat natin ay Silangan
anak dagat ang ninunong hatid dito ng barangay
galing doon sa malayo, sa matandang kalupaan
dito sila ipinadpad / ng magandang kapalaran

naibigan itong pulo / kaya't dito nangagkuta
nanirahan, nangaglahi, nangabuhay nang masagana
may ugaling katutubo, may gobyerno at bathala
may samahan at ibigan, maayos at payapa
may sariling wika
tayo raw ito
sa ante-panahon / ng kolonyalismo

walang abog
mula sa Kanluran / ang dayo'y sumapit
ako ay hinamak, siya ay inapi, ikaw ay hinamig
siniil ang laya, kinamkam ang yaman
barangay ay binuwag
mga tala ay sinunog
abakada'y ibinawal
ipinasiyang mga mangmang
ang lahat ng katutubong kayumanggi ang kulay

at naging alipin ang bayan kong irog
ma-Iloko, ma-Bisaya, ma-Kapampangan, ma-Tagalog

at sa halip, at sa halip
pinalitang lahat-lahat
ang gobyerno / ang relihiyon, ang ugali, ang kultura
Kinastila itong dila
itong puso'y Kinastila

edukasyon ay hulog ng langit

kastilaloy ang panturo, kastilaloy ang balangkas
kaya't ako'y nakastila
sa kaluluwa at sa balat

pinagtilad-tilad - ikaw, ako't siya
sa adhika paghatiin : devide et impera
at yumabong

Ilukano'y Ilukano
Kapampanga'y Kapampangan
Bikulano'y Bikulano
ang Cebuano ay Cebuano
iyang Waray laging Waray
ang Ilongo ay Ilongo
mga Muslim laging Muslim
ang Tagalog ay Tagalog
kanya-kanya, tayu-tayo
masawi na ang sampangkat, malipol man ang
santribu

huwag lamang tayo
huwag lamang ako
pagkat tayo'y ito
mga Pilipino

ang naamis ay nagbangon, lumaban, naghimagsik

kamatayan ay sinuong, sinagupa ang panganib
bumagsak ang mapaniil / na nag-iwan ng bakas
kolonyal na edukasyon, ekonomiya at sosyedad
kaya'y laya'y itinindig / sa kislap ng mga tabak
at sa awit nawagayway ang maningning na sagisag

dapwat sasansaglit
pagsasarili ay inagaw ng malakas

dinagit ng dambuhalang diumano'y bagong mesiyas
diumano'y naparito upang noon ay iligtas

di gayon nga
autoridad ay naiba
napalitan ang balangkas, nangagbago ang sistema
ngunit 'yon din: ang dayuha'y panginoon
Pilipino ang busabos, nakayuko, tagasunod
walang tutol

edukasyon popular: Kinano ang sistema
umunlad, di nga kasi: Pilipino ay dumunong
naging Kano sa ugali, naging Kano da damdamin
naging Kano sa isipan, naging Kano sa pagsulong

sadyang gayon ang katuwiran
masterin mo iyang wika't
ang kultura niyang wika'y ikaw iyang mamasterin
ang nangyari: ang produkto
nitong ating edukasyon: prospektibong mandarayo
di gradwadong makabansa, hindi-hindi Pilipino

devide et impera

at nagdilim
at kumulog at kumidlat at lumindol
at ang ulan gumuhos at bumaha at umunos
ang sanlahi'y nagliliyab nalulunod
nagliliyab nalulunod

ay, salamat sa karimlan
ay, salamat sa magdamag
at sumilay ang liwayway ng maningning na liwanag
isang phoenix ang nagbangon sa abo ng lumipas

pinabubulas ngayong muli ang kulturang katutubo
bilang tanda ng luwalhati ng kahapong siniphayo

sambandila't isang awit, isang wikang hindi hiram
dapat itong maging bunga nitong bagong kaayusan

at pag ito'y natupad na'
at pag ito'y naganap na
masasabing taas-noo
ikaw, siya saka ako'y
mga bagong Pilipino


PAKSA NG PAGTATALO
DAPAT BA O HINDI DAPAT NA MANGIBANG-BANSA
ANG ISANG TAONG MAY PAMILYANG MAIIWAN?
--------------------------------------------------------------------------------

LAKANDIWA
Isang munting balagtasan itong aming inihanda
Hindi lamang upang kayo'y aliwin at bigyang-tuwa
Ang nais din naman nami'y makasama kayong sadya
Sa pagsagot nitong tanong na s'ya ngayong ating paksa.
Ang tanong ay: Halimbawang ikaw'y taong may pamilya
Marapat ba o di dapat na mangibang-bansa ka pa?
Sapat kayang kabayaran ang dollar na kinikita
Upang ikaw'y mapalayo sa pamilyang sinisinta?

DAPAT
Ako ngayo'y nakatayang ipagtanggol ang karapatan
Ang pagdayo'y nararapat sa hirap ng kabuhayan
Ang pagharap ko sa inyo'y isang malaking karangalan
Magandang gabi po sa inyong lahat, mahal kong mga kababayan!

LAKANDIWA
Narinig n'yo, kababayan? iyan po ay sample pa lang
Hindi po ba parang tigreng nakawala sa kulungan?
Ngayon naman, ang hahamon ang s'ya nating pagbibigyan
Si ____________________po ay atin ding palakpakan!

HINDI DAPAT
Nilalanggam na pagbati ang sa inyo'y aking hatid
May mapulot nawa kayo sa matabil naming bibig.
Mag-abroad po ay okey lang, subalit kung sa pag-alis,
May pamilyang maiiwan, palagay ko'y hindi mat'wid!

LAKANDIWA
Hayan sila, kababayan, handa na pong magbanggaan
Pero hintay, ako muna'y pakikilala rin naman
____________________po, Lakandiwang papagitan
Bakit kayo nakanganga? Kayo ba ay walang kamay?
Maghaharap na po ngayon ang dalawang magtatalo
Tingnan natin kung sino ang tatanghaling kamp'yon dito
At kung sino ang uuwing bali-bali yaong buto...
Nagbabalik, palakpakan muli si ________________________!

DAPAT (Unang tindig)
Likas sa ating Pilipino ang magandang katangian
Di kailanman pagagapi, paaalipin sa kahirapan
Dahil dito'y nagagawang ipasya at isakatuparan
Ang sa bansa ay lumayo, sa ibang lupain manirahan.
Sa ating bansa ay maraming mga walang hanapbuhay
Gawain ang hinahanap ngunit walang matagpuan
Kung tayo kaya'y di pinalad sa isla makakapaghanapbuhay
Hindi kaya tayo na rin sa kanila ay kabilang?

LAKANDIWA
Unang round lang tila ibig na kaagad patulugin
Ni ________ang kalaban n'yang kaaakyat pa lang sa ring
Si _________ ay atin pong dito'y muling tatawagin
Sa palakpak na matunog siya'y ating salubungin!

HINDI DAPAT (Unang tindig)
Di ko yata matanggap na Pilipino'y abang-aba
Naranasan na ba ninyong sa sabungan ay magsimba?
Sa sinehan, karerahan, sa tayaan ng loterya
Siksikan ang mga taong nagtatapon lang ng pera!
Ngayon naman, pakinggan mo ang taghoy ng isang anak
Na magulang ay nag-abroad, hangad rin daw ay umunlad:
"Inay, Itay...Nasa'n kayo? NGAYON na po, hindi bukas,
Mas higit kong kailangan ang kalinga n'yo't pagliyag!"

LAKANDIWA
Kung ang unang nagpahayag ay tigre nga sa bakbakan
Ito namang ikalawa'y parang leong umuungal
Aawatin muna natin para muling bigyang-daan
Ang kaniyang katunggali, palakpakan natin, Bayan!

DAPAT (Ikalawang tindig)
Sa Banal na Aklat nasasaad mga buhay nating hiram
Ay dapat na pagyamanin sa abot ng kakayahan
Ang tao nga'y hindi lamang sa tinapay nabubuhay
Bagay itong espirituwal, ngunit paano ang katawan?
Ako ngayon ang magtatanong kung di mo ipagdaramdam
Bakit ikaw'y nandirito at wala sa sariling bayan?
Kung sa iyo ang pagdayo ay isa ngang kapintasan,
Sa isla'y hindi ka dapat humanap ng kabuhayan!

LAKANDIWA
Tagaktak na ang pawis ko sa init na nanggagaling
Sa banggaan ng dalawang sadyang kapwa magagaling
Si Rafael Pulmano po'y atin muling pabigkasin
Malutong na palakpakan ang iganti naman natin!

HINDI DAPAT (Ikalawang tindig)
Kalaban ko'y palagi nang ginigiit na kat'wiran
Tayo anya'y naghihirap, pulubi sa ating bayan
Kung may sipag, may tiyaga, may tiwala sa Maykapal
Di kaylanman magugutom sa 'ting bansa ang sinuman!
Sa tanong mo: Oo, heto ako't wala do'n sa atin
Pero baka di mo alam, pamilya ko'y narito rin.
Mandayuha'y di masama at HINDI ko pinupuwing
Ang di tama'y mag-abroad ka kung mayroong maninimdim!

LAKANDIWA
Saglit akong papagitna upang kayo'y abisuhan
Ito na ang huling tindig ninyong mga maglalaban
Hahayaan ko na kayong magbaknatan, magkagatan
Pag oras na'y ako mismo ang da-dial sa 911!
--------------------------------------------------------------------------------
DAPAT
Kalbo man ang ilaban sa iyo, ang pagdayo'y papanigan ko!

HINDI DAPAT
Dapat sa yo'y magpakulot kung ganyan ang kat'wiran mo!

DAPAT
Ang pagdayo ay dapat lang!

HINDI DAPAT
Kung wala kang maiiwan!

LAKANDIWA
Magsitigil muna kayo't iparada iyang bibig
Pareho na kayong high blood, kaya dapat manahimik
Kayo namang nanonood at mat'yagang nakikinig
Palakpakan muna natin ang dalawang matitinik!

Di lahat ng nag-aabroad ay tutoong walang-wala
Karamiha'y may trabahong maayos sa ating bansa
Merong lalong umiigi, meron ding napapasama
Para itong sugal, pati pamilya ay nakataya!
Sa tingin ko, wala namang di naghangad umasenso
Kung paano aasenso'y diyan tayo nagtatalo
Ang iba ay praktikal lang, iba nama'y may prinsipyo
Kung nasa'n daw ang 'yong yaman ay naro'n din ang puso mo.
Kayo nama'y malaki na, alam n'yo na'ng tama't mali
Batid n'yo nang dapat gawin ke-mag-abroad man o hindi
Ang hatol ko ngayo'y ito sa dalawang nagtunggali
Kayo'y tabla, patas, quits lang? Ang bayan ang s'yang nagwagi!


Panuntunan at Pamantayan - Sabayang Pagbigkas 2012


Mga Panuntunan sa Patimpalak ng Sabayang Pagbigkas

• Ang paligsahan sa Sabayang Pagbigkas ay bukas sa mga mag-aaral ng Grennfield Montessori School Tanay, Rizal Baitang 7 at Ikalawang antas ng sekondarya..
• Isang piyesa lamang ang gagamitin ng lahat ng koponan para sa Sabayang Pagbigkas, ito ay ang Pilipino: Isang Depinisyon
• Ang mga koponan ay maaring magdala ng mga kagamitan o props .
• Ang desisyon ng inampalan ay hindi na maaring baguhin.

Ang bawat koponan ay dapat isaalang-alang ang mga sumusunod na tagubilin sa kanilang presentasyon:

• Paggamit ng iba’t ibang tono at ritmo sa pagbigkas;
• Tamang pagpaparte ng mga kasapi sa bawat ekspresyon;
• Kaisahan sa tinig at pagbibigay ng diin sa mga mahahalagang salita;
• Pagkakasabay-sabay sa pagsasalita, pag-aayon ng mga tinig;
• Paggamit ng mga hinto sa pagbibigay diin at ekspresyon;
• Pagpapakita ng disposiyon ng may-akda;
• Paggamit ng angkop na galaw at kilos na nagpapakita ng emosyon at intensyon ng may-akda.

Mga Pamantayan sa Patimpalak ng Sabayang Pagbigkas

Ang mga sumusunod ay ang pamantayan sa pagpili ng mga mananalo para sa Sabayang Pagbigkas:

Masining na ekspresyon 45%
Kaisahan ng Tinig 25%
Koreograpiya 20%
Kaayusan ng koponan 45%
Tindig at ayos 15%
Pagkabihasa sa piyesa 15%
Kagamitan at props 10%
Hikayat sa madla 5%
Kaangkupan sa tema at piyesa 10%

Kabuuan: 100%

-Huan P Daubeqj

comments powered by Disqus

(C) 2012 World Life Networks, LLC | Contact & Support | FAQ | Advertise

API: Archiver API

Member Sites: Animals I Love | Archiver | Birthplace | Cab Dialer | Life Social | QR Maker | VBX Connect | What's Public | Public IP | TXT by E | Noozly | Restate It | Web Navigator | Secure Password Maker | Current Time | Appaholic | If You Will It Jobs | Grocery Deals | 2 Things I Love | Things You Say To Your Best Friend

Member Content Sites: She Look Dumb | Stuff My Mom Texts

Sites You Should Visit: Biz Scrambler | Apps Over Easy Inc. | Website Thumbnails by PagePeeker.com

If you would like more information about your choices as it relates to advertising and behavioral targeting, Click here

Creative Commons License

Information provided in part by Status.net sites and Identi.ca.
Status.net and Identi.ca content and data are available under the Creative Commons Attribution 3.0 license.
Definitions and suggestions


Warning: Unknown: open(/home/content/82/8665882/tmp/sess_ia6hcoutqlumvfj7jcm0qobo26, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct () in Unknown on line 0